Dotacje unijne

projekt
unia-europejska
Projekt nr: POIR.03.04.00-22-0402/20-00ffp

  1. „Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa VARIOSTEEL Sp. z o.o.”
Nazwa Programu Operacyjnego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Numer  Naboru POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Podstawowym celem, jaki osiągnięty został dzięki realizacji projektu, jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek pandemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielona została na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Całkowita wartość projektu: 226.914,12 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych: 226.914,12 PLN

Kwota dofinansowania: 226.914,12 PLN

Top