Dotacje unijne

VARIOSTEEL Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki stali w zakresie spawania i zaginania blach w zakładzie produkcyjnym VARIOSTEEL Sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku przy ul. Abrahama 10. Wdrożenie będzie skutkować ograniczeniem materiało i energochłonności realizowanego w przedsiębiorstwie procesu obróbki stali  i skróceniem czasu realizowanych operacji produkcyjnych oraz ograniczeniem operacji emitujących zanieczyszczenie do środowiska”

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności oferty VARIOSTEEL Sp. z o.o. na rynku krajowym i zagranicznym poprzez wdrożenie innowacji procesowych i stworzenie warunków technologicznych do rozszerzenia i udoskonalenia oferty produktowej.

Dofinansowanie projektu z UE: 848.522,41 zł
Nr umowy o dofinansowanie: RPPM.02.02.01-22-0012/17-00

ffp

Projekt nr: POIR.03.04.00-22-0402/20-00

  1. „Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa VARIOSTEEL Sp. z o.o.”
Nazwa Programu Operacyjnego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Numer  Naboru POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Podstawowym celem, jaki osiągnięty został dzięki realizacji projektu, jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek pandemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielona została na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Całkowita wartość projektu: 226.914,12 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych: 226.914,12 PLN

Kwota dofinansowania: 226.914,12 PLN

Top